Om mig

Facilitator och processledare som verkar med utgångspunkt i nyfikenheten på vad det är att vara människa och hur människan kan få tillgång till mer av sin fulla potential.

Dagligen utforskar jag balansen mellan olika aktiviteter i livet och deras effekter på hälsa, välmående och förmåga till värdeskapande för individ och organisation. I allt jag gör hämtar jag inspiration från olika discipliner, i gränslandet mellan uråldrig visdom och modern vetenskap, där kunskap från olika delar av världen möts. Jag bjuder in människor till att träna sin kroppsintelligens (BQ), känslointelligens (EQ), livskraft och intuition som komplement till den mentala intelligensen (IQ).

Jag har en Magisterexamen i Internationell ekonomi, började min karriär på ett konsultbolag i Tyskland för att sedan gå vidare till ett IT-startup i Italien innan jag landade i Sverige igen och startade mitt första egna företag för 15 år sedan. Jag har genomgått ett stort antal kurser i processledning, ledarskap och självutveckling. Jag är också utbildad skidlärare och arbetar vintertid med skidåkning för alla på Totalskidskolan och som privat ski coach.

Livets skola kanske ändå är den viktigaste. Efter att ha levt de första dryga 30 åren av mitt liv som "duktig flicka" och per automatik gjort det jag trodde man skulle göra (skaffa universitetsexamen, flytta utomlands, lägenhet, partner, ...) öppnade sig för dryga 10 år sedan möjligheten att välja ett liv bortom ekorrhjulet. Jag valde att våga, lämnade den påbörjade, mer traditionella karriären inom offentlig sektor i storstaden bakom mig och började skapa liv och business med utgångspunkt i mina egna, sanna drivkrafter. Jag var med och startade innovations- och upplevelsebyrån We are Laja som vi sedan drev i 7 år. Idag verkar jag i nätverk tillsammans med andra, med utgångspunkt i mitt eget bolag.

Jag är medskapare till Design Your LifeLife of Magic och Oasen i Almedalen.

Tillsammans med min familj lever jag vintertid i Jämtlandsfjällen och sommartid på Gotland.