Om mig

Facilitator och processledare som verkar med utgångspunkt i nyfikenheten på människans potential att skapa sig ett regenerativt liv på planeten.

Dagligen utforskar jag balansen mellan olika aktiviteter i livet och deras effekter på hälsa, välmående och förmåga till värdeskapande för individ och organisation. I mitt arbete hämtar jag inspiration från gränslandet mellan uråldrig visdom och modern vetenskap, där kunskap från såväl öst som väst möts.

Jag har en Magisterexamen i Internationell ekonomi, har arbetat internationellt som projektledare och på hemmaplan som verksamhetsledare innan jag gick fullt ut i entreprenörskapet. Jag har genomgått ett stort antal kurser i processledning, ledarskap och självutveckling. Jag är också utbildad skidlärare och arbetar vintertid med skidåkning för alla på Totalskidskolan och som ski coach.

Livets skola kanske ändå är den viktigaste. Efter att ha levt de första dryga 30 åren av mitt liv som "duktig flicka" och per automatik gjort det jag trodde man skulle göra (skaffa universitetsexamen, flytta utomlands, lägenhet, partner, ...) öppnade sig för 10 år sedan möjligheten att välja ett liv bortom ekorrhjulet. Jag valde att våga, lämnade den påbörjade, mer traditionella karriären inom offentlig sektor i storstaden bakom mig och började skapa liv och business med utgångspunkt i mina egna, sanna drivkrafter. Jag var med och startade innovations- och upplevelsebyrån We are Laja som vi sedan drev i 7 år. Idag verkar jag i nätverk tillsammans med andra, med utgångspunkt i mitt egna bolag. Min starkaste drivkraft är att bjuda in människor till att utveckla och utvecklas - tillsammans.

Jag är medskapare till Design Your LifeLife of Magic och Oasen i Almedalen.

Tillsammans med min familj lever jag vintertid i Jämtlandsfjällen och sommartid på Gotland.