FRAMTIDENS LEDARSKAP 

Med helheten i fokus

Jag utforskar framtidens ledarskap, leder svåra samtal, riktigt komplexa processer och gör allt jag kan för att klara tidens tempo med harmoni, lust och glädje.


Jag hjälper individer och organisationer att må bättre och arbeta smartare och mer effektivt i ett lugnare tempo.


Sakta ner för att levla upp.

Design Your Life

Design Your Life är vårt koncept för kvinnor som längtar efter efter att klara tidens tempo med harmoni, lust och glädje.

Konceptet finns i två format:
  • Design Your Life Executive Edition är vårt ledarskapsprogram för kvinnliga ledare där vi går på djupet i den egna utvecklingen och förfinar den egna förmågan att leda sig själv och andra med större medvetenhet.
  • Design Your Life 4 Seasons är vårt träningsprogram där fokus ligger på att integrera det du vet att du vill göra och mår bra av.


I FOKUS

Utbilda dig till Framtidens Processledare

För dig som vill leda komplexa processer och svåra samtal har vi skapat utbildningen Framtidens Processledare. Detta är för dig som vill skapa mer för fler och utveckla din intuition, lyhördhet och förmåga att skapa mening och engagemang. För dig som vill vara resilient och relevant in i framtiden.

Framtidens processledare är närvarande och kan både acceptera och hantera sina egna känslor, tillstånd och tankar för att sedan agera i linje med det som är bra för både organisationen, dess intressenter och en själv. Framtidens processledare jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt eget självledarskap så att den kan skapa trygga och öppna rum där andra kan briljera. Med det som bas ökar förmågan att skapa mellanrum som tar deltagarna den arbetar med till ett mellanrum bortom den rationella intelligensen där vi kan aktivera och fördjupa vår innovationsförmåga, kreativitet och möjlighetsfokus genom alla sinnen. Vi kallar det för emergens.

RÅDSLAGET

Rådslaget, cirkeln eller det runda bordet, är en urgammal mötesform som har samlat människor i respektfulla samtal i tusentals år. Människor har mötts runt lägerelden, samtalat och givit varandra gåvor för att visa respekt. Rådslaget är en demokratisk mötesform som tar oss från allmänt prat och diskussion om åsikter till en nyfiken och generös inställning där var och en uttrycker sin genuina upplevelse och nyfiket lyssnar på andras. Rådslaget som format kan genomföras såväl med en arbetsgrupp som på större konferenser och möten.

EMERGENT PROCESSLEDNING

Probleminventering, analys, kreativ idégenerering, sammanfattning och vidare planering hör till en processledares grundkompetenser. Detta kommer (och kan) i viss mån redan den artificiella intelligensen hjälpa oss med. Next level of facilitation går bortom detta; det handlar om förmågan att skapa mellanrum som tar deltagarna bortom den rationella intelligensen, till en plats där det är möjligt att aktivera och fördjupa gruppens innovationsförmåga, kreativitet och möjlighetsfokus genom alla sinnen till - emergens.