MEDVETET ledarskap 

Med människan i fokus.

DESIGN YOUR LIFE

Design Your Life är vårt koncept för kvinnor som längtar efter efter att klara tidens tempo med harmoni, lust och glädje.

Konceptet finns i två format:
  • Design Your Life Executive Edition är vårt ledarskapsprogram för kvinnliga ledare där vi går på djupet i den egna utvecklingen och förfinar den egna förmågan att leda sig själv och andra med större medvetenhet.
  • Design Your Life 4 Seasons är vårt träningsprogram där fokus ligger på att integrera det du vet att du vill göra och mår bra av.


I fokus

lunch and learn:
BLI KOMPIS MED DITT NERVSYSTEM


Vad är ett nervsystem? Och hur påverkar det dig och de du leder?

Vi sätter en intention för årets sista tid och lär oss tre kraftfulla verktyg för att bli kompis med vårt nervsystem. Du får även vårt bästa lifehack för att öva i smyg i dina nära relationer under julledigheten.

NÄR: 14 december 2023 kl 12.15-13.00
HUR: Digitalt på Zoom
INVESTERING: Kostnadsfritt, din enda investering är din tid

ANMÄL DIG HÄR

RÅDSLAGET


Rådslaget, cirkeln eller det runda bordet, är en urgammal mötesform som har samlat människor i respektfulla samtal i tusentals år. Människor har mötts runt lägerelden, samtalat och givit varandra gåvor för att visa respekt. Rådslaget är en demokratisk mötesform som tar oss från allmänt prat och diskussion om åsikter till en nyfiken och generös inställning där var och en uttrycker sin genuina upplevelse och nyfiket lyssnar på andras. Rådslaget som format kan genomföras såväl med en arbetsgrupp som på större konferenser och möten.

EMERGENT PROCESSLEDNING


Probleminventering, analys, kreativ idégenerering, sammanfattning och vidare planering hör till en processledares grundkompetenser. Detta kommer (och kan) i viss mån redan den artificiella intelligensen hjälpa oss med. Next level of facilitation går bortom detta; det handlar om förmågan att skapa mellanrum som tar deltagarna bortom den rationella intelligensen, till en plats där det är möjligt att aktivera och fördjupa gruppens innovationsförmåga, kreativitet och möjlighetsfokus genom alla sinnen till - emergens.

HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION


Hur blir vi bättre på att kommunicera vårt hållbarhetsarbete? Den här workshopen kombinerar inspirationspass med de stora strategiska penseldragen och goda exempel med verktyg som går att börja använda i praktiken direkt efter workshopen. Ni får en vitamininjektion in i arbetet med kommunikationen av ert hållbarhetsarbete, nya perspektiv på hur det kan göras och handfasta tips på hur ni gör hållbarhetsarbetet till en kärnfråga i organisationen.