UTBILDA DIG TILL

Framtidens Processledare

För dig som är modig nog att drömma stort, ta nästa steg och leda framtidens organisationer har vi skapat utbildningen Framtidens Processledare. Detta är för dig som vill leda effektiva och funktionella team, där vi mår bra och skapar tillsammans. För dig som vill utveckla din intuition, lyhördhet och förmåga att beröra, skapa mening och engagemang. För dig som vill vara resilient och relevant in i framtiden.

Framtidens processledare är närvarande och kan både acceptera och hantera sina egna känslor, tillstånd och tankar för att sedan agera i linje med det som är bra för både organisationen, dess intressenter och en själv. Framtidens processledare jobbar kontinuerligt med att utveckla sitt eget självledarskap så att den kan skapa trygga och öppna rum där andra kan briljera. Med det som bas ökar förmågan att skapa mellanrum som tar deltagarna den arbetar med till ett mellanrum bortom den rationella intelligensen där vi kan aktivera och fördjupa vår innovationsförmåga, kreativitet och möjlighetsfokus genom alla sinnen. Vi kallar det för emergens.

Utbildningen Framtidens Processledare är för dig som är villig att fördjupa ditt agila arbetssätt, skapa engagemang, stärka ditt självledarskap, din självkänsla, kommunikationsförmåga och leda andra funktionellt och effektivt för att skapa värde långt in i framtiden.


Du får träna på att:

 • leda i komplexitet och fatta kloka beslut.

 • lita på processen.

 • ta ansvar för det egna nervsystemets reglering.

 • kommunicera med tydlighet och engagemang.

 • hantera konflikter.

 • sätta gränser.

 • lösgöra potential i dig och ditt team.

 • balansera hjärta och hjärna.

 • arbeta agilt.

 • få människor att samarbeta

 • visionera, fantisera och reflektera.

 • leda svåra samtal.

Vi är här för att ge dig ett tryggt space och konkreta verktyg som fungerar i praktiken. Som ger ringar på vattnet som transformerar, inspirerar och bjuder in fler att utveckla nya hållbara system, idéer och koncept som är intressanta och relevanta in i framtiden - allt ifrån affärsmodeller, innovationer, till politiska system.

Vi drömmer om en blomstrande värld med människor som är starka och hållbara för att ta emot och leva livet i sin fulla kraft. Människor som leder sig själva och andra. Tänk dagen när alla går in i sin fulla kraft och bidrar med sin gåva! Vi vet att det är möjligt. Att vi kan skapa himmelriket på jorden där vi mår bra, fattar beslut som är långsiktiga och arbetar smart tillsammans. Och för detta behöver vi processledare som med förmågan att leda tryggt i osäkerhet och få människor att skapa bortom det de var och en tror är möjligt.

Är du en av dem?

Anna Linton & Johanna Skantze

"The times are urgent, let's slow down."

Bayo Akomolafe

Du lär dig

 • Processandetaget - att leda människor i ständig föränderlighet och lita till processen där det är lika delar hjärta och struktur.
 • Storytelling i praktiken och berättelsens kraft för att skapa engagemang och mening.
 • Leda effektiva och funktionella möten i det digitala, fysiska och hybrida möteslandskapet, utifrån syfte och mål avgöra i vilket format ett visst möte bäst arrangeras.
 • Intuition & inlyssnande - förmågan att sätta fingret på det som inte sägs, det som finns i mellanrummet, för att förstå gruppens kapacitet och potential.
 • Att aktivera IQ, BQ, EQ, livskraft och intuition i syfte att öka din och teamets samarbetsförmåga och nå er fulla potential.
 • Nervsystemsreglering - grundläggande kunskap om nervsystemet och dess funktion. Hur du balanserar ditt eget nervsystem för att kunna guida gruppen genom stunder av flow och stunder av skav så att den kollektiva intelligensen aktiveras och optimeras.
 • Metoder för återhämtning som du och ditt team kan använda för att öka välmåendet och effektiviteten i organisationen.
 • Kreativitet - du ökar din kapacitet att boosta gruppens förmåga att se möjligheter där andra ser hinder och omsätta dem i praktiken.
 • Skapa blomstrande visioner och öka din förmåga att navigera mellan del och helhet, mellan vision och nästa action.

Mål

Efter genomgången utbildning har du:
 • stärkt ditt självledarskap - förmågan att leda dig själv och må bra oavsett vad som händer i de individer/grupper som du leder.

 • kunskap om hur du stärker din och teamets samarbetsförmåga och engagemangsgrad.

 • grundläggande kunskap om nervsystemet och förkroppsligande (embodiment) - hur du balanserar mellan hjärta och hjärna, flow och struktur.

 • lägre stress, bättre hälsa och kvalitet som resultat.

 • stärkt din innovationsförmåga och boostad kreativitet

 • stärkt din förmåga att leda andra i komplexitet.

“Anna och Johanna har hjälpt oss att ta oss an mångfacetterade och komplexa frågor, bjudit in oss att lära känna varandra bättre och att hitta och komma överens om former för en utvecklande och lärande arbetsmiljö. De har snabbt förstått våra utmaningar och vart vi vill komma och hittat lustfyllda och varierade former för genomförande. Vi har särskilt uppskattat deras flexibilitet och lyhördhet för vad som händer i rummet och deras förmåga att anpassa och justera programmet för att landa oss alla i en känsla av stolthet över vad vi åstadkommit och en tillit till planen framåt när vi avslutar.”

Avdelingschef på svensk statlig myndighet

Innehåll

 • 10 digitala kunskapshöjande månadsträffar à 120 minuter (sista torsdagen i månaden kl 10-12).

 • 10 digitala Buddyträffar à 45 minuter (andra torsdagen i månaden kl 12.15-13.00) med fokus på integrering och reflektion.

 • 4 individuella coachingsamtal med Anna och Johanna.

 • Workbook med modeller, verktyg och inspiration.

 • Ett digitalt verktyg för att mäta hållbar hälsa och effektivitet på dig och ditt team under 12 månader.

 • Digital Onboarding där du under en dag guidas av oss digitalt medan du befinner dig på en fysisk plats offsite (alltså inte ditt kontor).

 • Fysisk Meet-Up med helpension under ett dygn på en gård i de halländska skogarna (inkluderat i pris*).

 • Ett Buddyskap och en veckovis praktik.

 • Välkomstkit.
  * Resa till Halland bekostas av deltagaren själv och del i dubbelrum ingår.

“Mitt starkaste intryck efter att ha jobbat med Anna och Johanna var på vilket sätt vi haft samtal med varandra och inte bara informerat varandra. Hur gruppens deltagare kändes framåtlutande och inte bara bevakande av positioner.”

Regionstyrelsemedlem i svensk region

Resultat

Förbättrad förmåga att:

 • navigera i komplexa processer med lätthet.

 • effektivt hantera stress.

 • tillämpa ett holistiskt synsätt, att hålla polaritet utan att polarisera.

 • leda tryggt och tydligt i osäkerhet.

 • leda och arbeta interaktivt och agilt.

 • hantera konflikter.

 • fatta beslut med långsiktigt perspektiv.

 • släppa lös din och andras innovationskraft.

 • klara omställningar.

 • leda svåra samtal och komplexa processer.

 • skapa engagemang i ditt team.

 • öka din och andras energi och kreativa kraft.

 • arbeta effektivare och smartare.

 • släppa taget om linjära arbetssätt till förmån för cirkulära.

 • expandera och verka utifrån din emotionella intelligens (EQ).

 • leda utifrån medvetenhet och i närvaro med det som är.

 "Med sin fantastiska förmåga att plocka fram den kreativaste sidan hos andra, är det lätt att skapa tillsammans med Anna och Johanna. Trots att de själva är fulla av idéer lämnar de utrymme för alla att skapa. Det skapar delaktighet, engagemang och vilja. I samarbete med Anna och Johanna skapas synergier som föder succéer."

Vd svensk konferens- och hotellanläggning

Vill du vara med?

Detta är för dig som:

 • Processleder människor i rollen som chef/processledare/förändringsledare.
 • Har minst 15 års arbetslivserfarenhet.
 • Vet att det behövs ett nytt ledarskap för att möta dagens och framtidens utmaningar.
 • Är redo att ta nästa steg för att expandera som ledare.
 • Är redo att utmana dig själv och växa under trygg och varm ledning av oss.

Praktiskt

 • Investering 80 000 kr exklusive moms.
 • Grupp om 6-10 deltagare.
 • Programstart sker 1 september.
 • Fyll i formuläret nedanför för att boka in ett kostnadsfritt coachingmöte där vi tillsammans säkerställer att denna utbildning är för dig.

Boka kostnadsfritt möte

Om oss

Utbildningen Framtidens Processledare är skapat och leds av oss, Anna Linton och Johanna Skantze. Tillsammans har vi 20+ års erfarenhet av att facilitera ledarskap, transformation och innovation i komplexa organisationer.

Vi arbetar med utgångspunkt upplevelsebaserat lärande och aktiverar olika sinnen som gör att ni både får reflektera, drömma stort, gå i action och landa ner i konkreta lärdomar och actions framåt. Vi blandar uråldrig visdom med modern vetenskap och rör oss i mellanrummet mellan teknik och människa. Genom åren har vi hjälpt 1000-tals organisationer och individer att utvecklas och växa.

ANNA LINTON

Anna Linton har mer än 20 års erfarenhet av förändringsarbete, innovation och samskapandeprocesser i komplexa organisationer och samarbetsprojekt i gränssnittet mellan offentlig sektor, privat näringsliv och akademi. Hon har en unik förmåga att designa upplevelser som berör, lär och berikar människor och får deltagarna att känna tillit till processen, landa tryggt i sin upplevelse, ta till sig ny kunskap och dela sin upplevelse i dialog med andra. Anna har mångårig erfarenhet av och en stor verktygslåda fylld med metoder för demokratiska innovationer, agila arbetssätt, samskapandeprocesser och innovativa arbetssätt. Hon har en fantastisk förmåga att involvera alla i den kreativa processen och säkerställa att alla känner sig välkomna och värdefulla.

JOHANNA SKANTZE

Johanna Skantze har mer än 20 års erfarenhet av samskapandeprocesser i komplexa organisationer och samarbetsprojekt i gränssnittet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Hon har arbetat med statliga verk och myndigheter, regioner och kommuner, EU-finansierade projekt och näringsliv som uppdragsgivare, både i Sverige och internationellt. Johanna har en sällsynt förmåga att leda demokratiska, öppna samtal om svåra frågor med fokus på lyssnande och samskapande av mening. Hon verkar som processledare och mötesfacilitator i organisationer som är redo att gå bortom den rationella intelligensen. Johanna har en unik förmåga att balansera mellan det som kan kännas utmanande och svårt och i detta bjuda in även lätthet och glädje.